other information


    Iva
    • ráda jí :)

    Kačenka
    • ráda se směje :D

Běh pro ZOO / Charity Run for Prague ZOO

21. dubna 2018 / April 21, 2018

Vytáhla jsem Kačku a Marušku trošku si zasportovat :)

Původně jsem mínila vzít hoky na Libeňskou pouť, ale byly jsme nuceny vnějšími okolnostmi změnit plány... a tak jsme se dohodly, že si princezny půjdou protáhnout nožky na Běh pro ZOO ;) Letošní ročník byl čtvrtý; pořádají jej Pedagogická fakulta UK a spoilek Drosophila. Výtěžek jde na fond ZOO „Pomáháme jim přežít“, z něhož se sponzoruje nejen reintrodukce koně Převalského do Mongolska, ale také třeba ochrana ptáků na Jávě a jiných zvířat, záchrana gaviálů v Indii, sajg mongolských nebo laošů, což jsou takoví evolučně podivní savci na pomezí krysy a kočky ;) Holky běžely kilometrovou trasu, tedy něco přes tři okruhy v ZOO; k mání byly ještě trasy 300 a 600 metrů pro menší děti. Vybíhalo se od lam za mohutného skřehotání skokanů v přilehlém rybníčku :) Kačka k lehké atletice sklony nemá a běh ji nebaví, ale kilometr uběhla za zhruba pět minut a skončila čtvrtá. Maruška běhá ráda a bylo to znát, nadělila Kačce asi dvacet vteřin a skončila na krásném druhém místě :) Pro Marušku to byla vůbec její první medaile z nějaké sportovní soutěže, tak byla ráda, a Kačka se radovala, že kilometr uběhla a neskončila někde s párhodinovým mankem úplně poslední ze všech ;) Děvčata dostala spoustu věcných cen a tričko, kterým se hodlají pochlubit na tělocviku paní učitelce :)Převlékání před závodem


... a jedna s čísly


Najdeme čtyřlístek?


... aspoň hada a koně ;)


Předstartovní briefing


Nejmenší závodník :)


Fandící skokan ;)


Start skupiny na 1000 m


Kačko, do toho!


Maruško, do toho!


V cíli :)


Zvládli to všichni :)


Zvládli to všichni :)


Radost... :)¨¨¨¨¨¨¨¨